Over Serena


Vocaal ensemble Serena zong 20 jaar muziek uit Middeleeuwen en Renaissance. Een tijd waarin we tal van fraaie concerten hebben gegeven en vespers muzikaal hebben begeleid.
Naar aanleiding van dit jubileum hebben we besloten dat het na een spanningsboog van 20 jaar mooi geweest is.

We houden op met Serena, en wij hebben met het feestelijk afscheidsconcert ’t Is mooi west! op zaterdag 13 mei 2017 afscheid genomen van u, ons publiek.
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw belangstelling en voor uw steun in de afgelopen jaren. Wij wensen u het allerbeste toe en zeggen u graag tot ziens!

Als kleine ‘toegift’ bieden wij een videofragment aan van ons laatste (afscheids) concert.
Klik op de volgende link:  https://www.youtube.com/watch?v=MUSj7Prdg2U&feature=youtu.be

 

Onderstaande tekst gaven wij als informatie over Serena in de programmaboekjes van onze concerten.

Vocaal ensemble Serena is opgericht in september 1996. Wat de acht leden gemeen hebben is een diepgewortelde liefde voor oude muziek (d.w.z. westerse muziek van vóór 1600) en een onbedwingbaar verlangen om die muziek zo mooi mogelijk uit te voeren en zo ook anderen van de schoonheid ervan te laten genieten.

Alle acht koorleden hebben eerder koorervaring opgedaan in andere vocale ensembles, (kamer)koren en cantorijen. Ze zijn veelal ook nog elders vocaal actief, maar koesteren het lidmaatschap van Serena als een parel van grote waarde.

Qua bezetting bestaat Serena uit twee sopranen, twee alten, twee tenoren en twee bassen. Dit betekent niet dat er alleen vierstemmige muziek wordt gezongen. Ook drie-, vijf- en zesstemmige composities staan op het repertoire, en soms komt een partij dus voor rekening van slechts één zanger(es). Dit staat garant voor een heldere en transparante klank.

In het eerste jaar van haar bestaan stond Serena onder leiding van Marc Dupuis. Van september 1997 tot oktober 2003 was Leo van Noppen dirigent.  Na diens afscheid koos Serena een dirigent uit eigen gelederen, bas Ton Tromp. Hij dirigeerde Serena gedurende 11 jaar tot en met het concert ‘Spaanse toestanden’ van juni 2014, waarna hij aangaf de dirigeerstok graag te willen overdragen omdat hij meer wilde zingen.
Sindsdien dirigeert Flip Rodenburg Serena.

Het Vocaal ensemble Serena streeft ernaar om een à twee maal per jaar een concert te geven.